Støyforplantning i betong – 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 13. november 2020

Back to Events Calendar

Mange av oss har nok opplevd å få nattesøvnen forstyrret av naboens bass eller høylytte prating ut i de sene nattetimer, men hvordan forplanter egentlig denne støyen seg gjennom veggen?

For å gjennomføre en realistisk simulering av dette er det en rekke parametre som må inkluderes. Lydkilden og tilhørende lydbølger må defineres riktig. Videre spiller materialegenskapene til bygningsmassen en viktig rolle. I dette webinaret skal vi se nærmere på denne problemstillingen gjennom en simuleringsmodell.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Støyforplantning i betong – 18 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Støyforplantning i betong – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Andrea Vågen Edvardsen
COMSOL