Optiksimuleringar med COMSOL Multiphysics® - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 5 november 2020

Back to Events Calendar

Stora krav ställs på de optiska lösningar som finns runt omkring oss som i vår mobilkamera och i LIDAR-system för framtidens förarlösa fordon. För det behövs dynamiska verktyg för att ta fram bättre och kraftfullare optik!

Välkommen att delta i det här webinaret om hur COMSOL Multiphysics® kan användas för optiksimuleringar. Vi kommer att presentera allt från stora optiska system där våglängden är liten i förhållande till geometrin till system där geometrin och våglängden är av samma storleksordning. Slutligen kommer det också visas hur man kan koppla samman de två sätten att hantera optik.

Register for Optiksimuleringar med COMSOL Multiphysics®

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Optiksimuleringar med COMSOL Multiphysics®.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Björn Bragée
COMSOL